Empresa

Missió
La Societat neix amb la finalitat de crear, invertir i/o gestionar projectes de caire cultural, turístic, audiovisual i en general d’ oci centrats a Catalunya.

Addicionalment, la venda per Internet de productes especialment seleccionats i la prestació de serveis diversos a d’ altres Companyies del Grup també estan dins l’objecte social de la Societat.

Des de CRUMAIN INICIATIVES, S.L. també es fa un seguiment de les inversions més importants dels ex-­directius d’una de les principals productores audiovisuals catalanes: GESTMUSIC ENDEMOL.
Aquestes inversions tenen un caràcter industrial, financer o immobiliari i engloben sectors ben diversificats; des del negoci vinater i restauració passant per empreses operadores d’ Internet i xarxes socials